Historiek - Harmonie Stavele

Harmonie St.-Cecilia Stavele
Ga naar de inhoud
Historiek

MUZIEKMAATSCHAPPIJ  ST.-CECICLIA, STAVELE


In 1850 werd te Stavele door enkele muziekliefhebbers een poging ondernomen om een muziekmaatschappij op te richten. Deze eerste poging bleef evenwel zonder succes doch het verlangen naar een eigen muziekmaatschappij bleef sluimeren.
De huidige muziekmaatschappij St.-Cecilia werd in 1874 gesticht door Ivo Cornelis toen burgemeester van Stavele. In 1898 telt de maatschappij reeds dertig uitvoerende leden en twintig ereleden.
De muziekmaatschappij luisterde van meet af aan de Stavelse kermisfeesten op.
In het begin van de vorige eeuw organiseerde de muziekgilde St.-Cecilia om de vijf of zes jaar een groot festival.  Aan deze muziekfeesten namen er telkens twaalf tot vijftien muziekmaatschappijen deel. Dergelijke muziekfeesten brachten altijd veel vreemd volk naar Stavele wat voor de neringdoeners zeer voordelig was.
De oorlogsjaren lieten de vrolijke noten verstommen.
Na de grote wereldbrand werden de instrumenten opnieuw opgepakt, zoals in 1920:
“Na de hoogmis rond 11 ure, gaf de muziekgilde St.-Celia enige van hun schoonste stukken ten gehore beginnende met het vaderlandsch lied de Brabançonne. Een grote menigte luisterde aandachtig naar de uitvoering en juichte de muziekanten hartelijk toe.”
Ook het St.-Ceciliafeest werd opnieuw gevierd.
In 1920 telde de maatschappij naast een uitgebreide schare muziekanten 77 ereleden die elk 6 fr. betaalden ter ondersteuning van ’t muziek. In het begin van de jaren twintig kreeg de maatschappij van de gemeente een jaarlijkse toelage van 300,-fr.
Zoals de eerste wereldoorlog deed ook de tweede wereldoorlog het muziek verstommen. Na deze nieuwe jaren van ellende werd de draad opnieuw opgenomen. Dynamisch bezieler, voorzitter en dirigent was toen Jozef Cornelis.
Iedere maatschappij kent perioden van bloei en verval. Midden de zeventiger jaren bereikte het “Stavels muziek” een nooit gezien hoogtepunt. Met de jaren slankte de maatschappij geleidelijk af. Toen het majorettekorps ter ziele ging werd de volksdansgroep in het leven geroepen.
Ondertussen zijn we alweer enkele decennia verder en momenteel gaat het onze maatschappij voor de wind. De jaarlijkse concerten in de gemeentelijke feestzaal te Stavele getuigen van kwaliteit en kunnen van de Stavelse muzikanten.

webmaster@harmonie-stavele.be
Harmonie Stavele
© copyright 2018 / Privacy GDPR is van toepassing
Terug naar de inhoud